Innovatsiooniosaku projekt EU49683

Projekti nimetus: „Raami kangas”

Projekti peamiseks eesmärgiks on leida Semidor OÜ poolt väljatöötamisel olevale universaalsele seljakott-kanderaamile sobivaid tekstiilmaterjale. Prototüübi praegune versioon kasutab Cordura kaubamärgi all turustatavat vastupidavat kangast, mis ei ole üheselt defineeritud ja on liiga raske. Eesmärgiks on leida erinevate tootjate poolt pakutavate materjalide hulgast vastuvõetava hinnaga, piisava vastupidavusega aga kergemad variandid ning analüüsida nende eeliseid ja puudusi. Võimalusel tellitakse valitud kangastest proovid või näidised ning viiakse läbi võrdlevad katsed. Projekti eesmärgiks on tuvastada, kas seljakott-kanderaamile leidub sobilik kommertsiaalselt saadaolev tekstiilmaterjal või on otstarbekam lahendus ise välja töötada.

Projekti tulemuseks on aruanne, mis sisaldab tehtud tööde tulemusi ja edasist tegevuskava.

Projekt on saanud toetust Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist 3200€.

Eesti Kaitsetööstuse Liit    Tartu Ülikool tehnoloogiainstituut

     Eesti Kaitsetööstuste liit     Grey Fox matka- ja militaarvarustus     Grey Fox - kompass ja rebane